Ondersteuning, advies, voorlichting en bewustwording

Jaarlijks gebeuren er in Nederland ongeveer 450.000 arbeidsongevallen. Bijna de helft van de werknemers (220.000) heeft daardoor letsel en minimaal 1 dag verzuim. 20.000 werknemers hebben na een half jaar nog steeds letsel en verzuim. Jaarlijks hebben 50 tot 80 werknemers een arbeidsongeval met dodelijke afloop. Aan veel ongelukken houden werknemers blijvend letsel over dat hen vaak voor de rest van het leven beperkt in hun mogelijkheden. Stichting Arbeidsongevallen steunt slachtoffers, familie en andere betrokkenen.

Stichting Arbeidsongevallen begrijpt u!

Wat doet de Stichting?

- Slachtoffers en nabestaanden doorverwijzen naar betrouwbare experts.
- Instanties voorlichten over de situatie van slachtoffers van arbeidsongevallen.
- Belangrijke en objectieve informatie over arbeidsongevallen en arbeidsletsel verzamelen en verspreiden.
- Een netwerk bouwen van contactpersonen met wie slachtoffers of nabestaanden contact kunnen opnemen.
- De politiek beïnvloeden om de situatie van slachtoffers te verbeteren.

Waar staan we voor?

Slachtoffers van een arbeidsongeval hebben een dubbele lijdensweg: ze hebben niet alleen nadelige lichamelijke en psychische gevolgen van het arbeidsongeval, maar ze krijgen ook te maken met andere nadelen van het arbeidsongeval. Denk aan problemen met bedrijfsartsen, medisch specialisten, UWV, arbeidsinspectie, verzekeraars, collega’s of bedrijfsleiding. Slachtoffers weten vaak niet tot wie ze zich moeten richten om de letselschade verhaald te krijgen. De Stichting Arbeidsongevallen is opgericht op initiatief van personen die een arbeidsongeval hebben opgelopen, door nabestaanden en door sympathisanten. We zijn door schade en schande wijs geworden en willen onze kennis inzetten voor nieuwe slachtoffers.

Onze werkwijze

De Stichting helpt mensen die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval (of nabestaanden van een slachtoffer) op weg en verwijst mensen door naar de juiste instanties en personen. Ook wil de Stichting dat meer maatschappelijk en politiek begrip ontstaat voor de situatie van slachtoffers en nabestaanden. De Stichting is opgericht door slachtoffers van arbeidsongevallen en sympathisanten. We zijn er voor en door slachtoffers. De Stichting is een vrijwilligersinitiatief en heeft geen commercieel belang!

Waarmee kunnen we u helpen?

Voor al uw vragen vult u het digitale contactformulier in.

Activiteiten en nieuwsoverzicht

Informatie

Financieel overzicht 2020

Financiele overzichten De Stichting drijft volledig op vrijwilligers. Alle inkomsten – uw donatie bijvoorbeeld – gaan volledig naar de Stichting ter dekking van kosten voor

Lees meer
Informatie

Waarom jij Toon?

Over de impact van een fataal bedrijfsongeval Wij zijn Karien en Patrick, zus en broer. We zijn nabestaanden van Toon. Toon was getrouwd met Karien.

Lees meer

Wilt u onze activiteiten ondersteunen?

Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en belangeloze inzet van enthousiaste krachten.