HERDENK 50 JAAR WORKERS’ MEMORIAL DAY SAMEN MET ONS

Jaarlijks komen in Nederland meer dan 4.000 mensen om als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Dit zijn er veel te veel. Herdenk deze bijzondere vijftigste editie van de Workers’ Memorial Day met ons. Op woensdag 28 april organiseert de FNV samen met Bureau Beroepsziekten FNV en de Stichting Arbeidsongevallen een speciaal symposium. Geheel kosteloos en digitaal te volgen. Met onder meer sprekers van de Europese Commissie, ILO en SZW en de uitreiking van de Laura Brugmans trofee.

Meld u aan

rechthoek

OVER DE STICHTING

Jaarlijks gebeuren er in Nederland ongeveer 450.000 arbeidsongevallen. Bijna de helft van de werknemers (220.000) heeft daardoor letsel en minimaal 1 dag verzuim. 20.000 werknemers hebben na een half jaar nog steeds letsel en verzuim. Jaarlijks hebben 50 tot 80 werknemers een arbeidsongeval met dodelijke afloop. Aan veel ongelukken houden werknemers blijvend letsel over dat hen vaak voor de rest van het leven beperkt in hun mogelijkheden.
Stichting Arbeidsongevallen steunt slachtoffers, familie en andere betrokkenen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes personen: Gerard Schenk, (voorzitter), Patrick van de Sande (secretaris), Klaas Zwart (penningmeester), Laura Brugmans, Joost van der Lecq. Daarnaast steunt de Stichting op een groep vrijwilligers.

foto bestuur

Waar staan we voor?

Slachtoffers van een arbeidsongeval hebben een dubbele lijdensweg: ze hebben niet alleen nadelige lichamelijke en psychische gevolgen van het arbeidsongeval, maar ze krijgen ook te maken met andere nadelen van het arbeidsongeval. Denk aan problemen met bedrijfsartsen, medisch specialisten, UWV, arbeidsinspectie, verzekeraars, collega’s of bedrijfsleiding. Slachtoffers weten vaak niet tot wie ze zich moeten richten om de letselschade verhaald te krijgen.

De Stichting Arbeidsongevallen is opgericht op initiatief van personen die een arbeidsongeval hebben opgelopen, door nabestaanden en door sympathisanten. We zijn door schade en schande wijs geworden en willen onze kennis inzetten voor nieuwe slachtoffers.

Onze werkwijze

De Stichting helpt mensen die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval (of nabestaanden van een slachtoffer) op weg en verwijst mensen door naar de juiste instanties en personen. Ook wil de Stichting dat meer maatschappelijk en politiek begrip ontstaat voor de situatie van slachtoffers en nabestaanden.
De Stichting is opgericht door slachtoffers van arbeidsongevallen en sympathisanten. We zijn  er voor en door slachtoffers.
De Stichting is een vrijwilligersinitiatief en heeft geen commercieel belang!

WAT DOET DE STICHTING?

 • Slachtoffers en nabestaanden doorverwijzen naar betrouwbare experts.
 • Instanties voorlichten over de situatie van slachtoffers van arbeidsongevallen.
 • Belangrijke en objectieve informatie over arbeidsongevallen en arbeidsletsel verzamelen en verspreiden.
 • Een netwerk bouwen van contactpersonen met wie slachtoffers of nabestaanden contact kunnen opnemen.
 • De politiek beïnvloeden om de situatie van slachtoffers te verbeteren.

STEUN ONS!

Uw steun aan Stichting Arbeidsongevallen is meer dan welkom! Wat kunt u doen?
 • Meld u aan als vrijwilliger: we zoeken naar (regionale) contactpersonen en vrijwilligers voor hand- en spandiensten.

 • Laat ons via een e-mail (zie ‘contact‘) weten wat u vindt van het initiatief tot een Stichting.

 • Stuur ons een e-mail met uw ervaringen rond uw arbeidsongeval.

 • U kunt ons in uw e-mail ook verzoeken telefonisch contact met u op te nemen.

 • Hebt u suggesties en tips voor Stichting Arbeidsongevallen? Laat het ons weten!

 • Steun ons financieel:

BedragRekeningnummer: NL82 SNSB 0926 9514 40; t.n.v. Stichting Arbeidsongevallen.

Een minumumbedrag van €5,– is  gewenst in verband met de door ons  te maken kosten.

 

Hoe bereikt u ons?
Mail naar: info@stichtingarbeidsongevallen.nl

NIEUWS

 

 

CONTACT

Wil je contact met ons? Stuur een mailtje naar info@stichtingarbeidsongevallen.nl
Stichting Arbeidsongevallen is statutair gevestigd te Alblasserdam

KvK nummer: 64350045
Correspondentie adres:
De  Kreken 11, 2953 WG Alblasserdam
(geen bezoekadres).

Stuur ons een bericht

Voornaam+ achternaam

Adres +Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Uw vraag
Heeft u een vraag voor de Stichting? Mijn vraag….

Uw steun
Wilt u de Stichting steunen, bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden of een bedrag te doneren? Geef dat dan hier aan…

Opmerkingen
Heeft u opmerkingen, tips of suggesties voor Stichting Arbeidsongevallen? Vermeld dat dan aub hier…

Stichting Arbeidsongevallen heeft de ANBI* status.
(* Algemeen nut beogende instelling, S
ociaal belang behartigende instelling. Hierbij kunt u giften aftrekken van de inkomstenbelasting.)

What do you want to do ?

New mail