En dan gaat het toch mis!
Wat nu?

De eerste tijd na het ongeval zult u vooral bezig zijn met uw herstel, dat is het belangrijkste en kost alle energie die u heeft. Dat geldt ook als u nabestaande bent bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop. lees verder

Pas daarna gaat u zich afvragen “Wat nu?” Lees verder

Ondersteuning, advies, voorlichting en bewustwording

Jaarlijks gebeuren er in Nederland ongeveer 450.000 arbeidsongevallen. Bijna de helft van de slachtoffers van een arbeidsongeval (220.000) heeft daardoor letsel en minimaal 1 dag verzuim. 20.000 slachtoffers hebben na een half jaar nog steeds letsel en verzuim. Jaarlijks hebben 50 tot 80 mensen een arbeidsongeval met dodelijke afloop. Aan veel ongelukken houden werkenden blijvend letsel over dat hen vaak voor de rest van het leven beperkt in hun mogelijkheden. Stichting Arbeidsongevallen steunt slachtoffers, familie en andere betrokkenen.

Actueel nieuwsoverzicht van arbeidsongevallen in Nederland

Voor meer informatie over het arbeidsongeval; klik op het item.

Wat doet de stichting?

– Slachtoffers en nabestaanden doorverwijzen naar betrouwbare experts.
– Instanties voorlichten over de situatie van slachtoffers van arbeidsongevallen.
– Belangrijke en objectieve informatie over arbeidsongevallen en arbeidsletsel verzamelen en verspreiden.
– Een netwerk bouwen van contactpersonen met wie slachtoffers of nabestaanden contact kunnen opnemen.
– De politiek beïnvloeden om de situatie van slachtoffers te verbeteren.

Waar staan we voor?

Slachtoffers van een arbeidsongeval hebben een dubbele lijdensweg: ze hebben niet alleen nadelige lichamelijke en psychische gevolgen van het arbeidsongeval, maar ze krijgen ook te maken met andere nadelen van het arbeidsongeval. Lees verder.

Onze werkwijze!

De Stichting helpt mensen die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval (of nabestaanden van een slachtoffer) op weg en verwijst mensen door naar de juiste instanties en personen. Ook wil de Stichting dat meer maatschappelijk en politiek begrip ontstaat voor de situatie van slachtoffers en nabestaanden. De Stichting is opgericht door slachtoffers van arbeidsongevallen en sympathisanten. We zijn er voor en door slachtoffers. De Stichting is een vrijwilligersinitiatief en heeft geen commercieel belang!


Waarmee kunnen we u helpen?

Voor al uw vragen vult u het digitale contactformulier in.

ruimte

Workers Memorial Day
Jaarlijks 28 april
Wetenschappelijk onderzoek naar de situatie van arbeidsslachtoffers in Nederland.
Lees meer

Onderzoeksrapport “Precair werk en arbeidsongevallen” gepubliceerd.

Op 27 juli 2023 is het onderzoeksrapport “Precair werk en arbeidsongevallen” gepubliceerd.
Link naar rapport
Link naar persbericht

Waarom jij Toon?
Lees meer
Interview met erva-ringsdeskundige Karien van der Loo.
Lees meer

En toen ging de bel
Laura Brugmans

Halfelf ’s avonds. De bel gaat. Vanaf de bank kijk ik de donkere gang in naar de voordeur. Ik was laat thuis vandaag en ik zit net met een wijntje voor de tv. We hadden in de kapsalon een trainingsavond. Ik doe het licht aan en open de deur op een kier. Politie! “Bent u mevrouw Brugmans?”

Bestellen: €19,95 https://betereboeken.nl/product/en-toen-ging-bel/

Wilt u onze activiteiten ondersteunen?

Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van giften en belangeloze inzet van enthousiaste krachten.