50 Jaar Workers Memorial Day 28 april ’21

Toespraak Kitty Jong op herdenking WMD 2021

Op 28 april 2021 werd International Workers Memorial Day in Nederland herdacht bij het hoofdkantoor van de FNV op de Hertogwetering in Utrecht.
Vertegenwoordigers van de FNV, Stichting Arbeidsongevallen en Bureau Beroepsziekten FNV legden een krans en herdachten de slachtoffers van bedrijfsongevallen en blootstelling aan schadelijke stoffen bij het monument.
Kitty Jong namens de FNV en Patrick van de Sande namens Stichting Arbeidsongevallen voerden het woord.
Na de kranslegging vond een webinar plaats met diverse sprekers. Namens de Stichting voerde Klaas Zwart het woord.

Tekst toespraak Patrick van de Sande

Bijdrage aan webinar