50 JAAR WORKERS’ MEMORIAL DAY 28 april 2021

Op 28 april 2021 werd International Workers Memorial Day in Nederland herdacht bij het  hoofdkantoor  va n de  FNV op de  Hertogwetering in Utrecht.

Vertegenwoordigers van de  FNV, Stichting Arbeidsongevallen en Bureau Beroepsziekten  FNV legden een krans en herdachten de slachtoffers van bedrijfsongevallen en blootstelling aan  schadelijke stoffen  bij het  monument.

link naar filmpje  van de  kranslegging

Kitty Jong namens  de  FNV en  Patrick van de Sande  namens  Stichting Arbeidsongevallen voerden het woord.

Link naar speech Patrick WMD 2021 tekst toespraak.

Na de kranslegging vond een webinar plaats met  diverse  sprekers.

Namens Stichting Arbeidsongevallen werd de volgende tekst door Klaas Zwart uitgesproken.WMD 2021 webinar