50 Jaar Workers Memorial Day 21 april 2021

50 Jaar Workers Memorial Day 23 april ’21

Op 28 april 2021 werd International Workers Memorial Day in Nederland herdacht bij het hoofdkantoor van de FNV op de Hertogwetering in Utrecht.
Vertegenwoordigers van de FNV, Stichting Arbeidsongevallen en Bureau Beroepsziekten FNV legden een krans en herdachten de slachtoffers van bedrijfsongevallen en blootstelling aan schadelijke stoffen bij het monument.
Kitty Jong namens de FNV en Patrick van de Sande namens Stichting Arbeidsongevallen voerden het woord.
Na de kranslegging vond een webinar plaats met diverse sprekers. Namens de Stichting was dit Klaas Zwart.

Toespraak Patrick van de Sande

Tekst Webinar door Klaas Zwart

Videoverslag van de kranslegging

Activiteiten en nieuwsoverzicht