In het kader van de verplichtingen voortkomend uit de ANBI (algemeen nut beogende instelling) vindt u hieronder het financieel overzicht van Stichting Arbeidsongevallen over het boekjaar 2017

Stichting Arbeidsongevallen balans 2017