ANBI

Stichting Arbeidsongevallen heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat wij erkend zijn als
“Algemeen Nut Beogende Instelling / Sociaal belang behartigende instelling”.
Donaties aan Stichting Arbeidsongevallen zijn daarmee aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
De stichting publiceert geen namen van donateurs.

Statutaire naam: Stichting Arbeidsongevallen
RSIN 8556.27.724
KvK: 64350045

Rekeningnummer:
NL82 SNSB 0926 9514 40
t.n.v. Stichting Arbeidsongevallen.

Postadres
Dorpsstraat 470
1722 EK Zuid Scharwoude

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: het helpen van slachtoffers en nabestaanden van een arbeidsongeval en het verbeteren van hun positie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. slachtoffers, partners van slachtoffers en nabestaanden van een arbeidsongeval relevante informatie te verstrekken;
b. een netwerk van vrijwilligers op te bouwen en te onderhouden dat slachtoffers en nabestaanden van een arbeidsongeval tijdelijk kan ondersteunen;
c. slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen door te verwijzen naar adequate en betrouwbare dienstverlener en instanties;
d. maatschappelijk begrip te kweken voor de situatie van slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen;
e. maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en individuen voor te lichten over de situatie van slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen;
f. aandacht te vragen voor preventie.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Stichting Arbeidsongevallen steunt slachtoffers, familie en andere betrokkenen.

Dat doen we door:

– Slachtoffers en nabestaanden doorverwijzen naar betrouwbare experts.
– Instanties voorlichten over de situatie van slachtoffers van arbeidsongevallen.
– Belangrijke en objectieve informatie over arbeidsongevallen en arbeidsletsel verzamelen en verspreiden.
– Een netwerk bouwen van contactpersonen met wie slachtoffers of nabestaanden contact kunnen opnemen.
– De politiek beïnvloeden om de situatie van slachtoffers te verbeteren.

De werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd.

Door het ondersteunen van slachtoffers, familie en andere betrokkenen van arbeidsongevallen, die zich via het contactformulier op de website bij ons melden, hen door te verwijzen naar betrouwbare experts vergroten wij de kennis over de situatie waaraan slachtoffers van arbeidsongevallen worden blootgesteld. Dit is de voornaamste bron waaruit we putten om instanties voor te lichten.

Daarnaast wordt met ingang van 2021 een deel van de te ontvangen giften gebruikt om een meerjarig wetenschappelijk onderzoek te initiëren gericht op het beter begrijpen en voorkomen van arbeidsongevallen en het voor de slachtoffers, familie en andere betrokken verbeteren van de nasleep van arbeidsongevallen.

Tijdens of in aanloop van de jaarlijkse herdenking van slachtoffers van arbeidsongevallen op 28 april (International Workers Memorial Day) worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Jaarverslagen

Terug naar hoofdpagina.