Waarom jij Toon?

Over de impact van een fataal bedrijfsongeval

Wij zijn Karien en Patrick, zus en broer. We zijn nabestaanden van Toon. Toon was getrouwd met Karien. Hij kwam om het leven bij een arbeidsongeval. We bedachten samen een andere aanpak om deze verschrikkelijke gebeurtenis een plek te geven. Die aanpak is een inspiratie voor veel mensen, bedrijven en organisaties die te maken hebben met bedrijfsongevallen. Daarom maakten wij deze site. Daarom schreven wij het boek “Toon – De impact van een dodelijk arbeidsongeval”. Daarom zijn we vrijwilliger voor de Stichting Arbeidsongevallen.Meer over het boek

Activiteiten en nieuwsoverzicht

Financieel overzicht 2020

Financiele overzichten

De Stichting drijft volledig op vrijwilligers. Alle inkomsten – uw donatie bijvoorbeeld – gaan volledig naar de Stichting ter dekking van kosten voor bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten, het geven van voorlichting of communicatiemiddelen, zoals deze website. 

Stichting Arbeidsongevallen heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat wij erkend zijn als “Algemeen Nut Beogende Instelling / Sociaal belang behartigende instelling”. Donaties aan Stichting Arbeidsongevallen zijn daarmee aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Previous
Next

Activiteiten en nieuwsoverzicht

50 Jaar Workers Memorial Day 21 april 2021

50 Jaar Workers Memorial Day 23 april ’21

Op 28 april 2021 werd International Workers Memorial Day in Nederland herdacht bij het hoofdkantoor van de FNV op de Hertogwetering in Utrecht.
Vertegenwoordigers van de FNV, Stichting Arbeidsongevallen en Bureau Beroepsziekten FNV legden een krans en herdachten de slachtoffers van bedrijfsongevallen en blootstelling aan schadelijke stoffen bij het monument.
Kitty Jong namens de FNV en Patrick van de Sande namens Stichting Arbeidsongevallen voerden het woord.
Na de kranslegging vond een webinar plaats met diverse sprekers. Namens de Stichting was dit Klaas Zwart.

Toespraak Patrick van de Sande

Tekst Webinar door Klaas Zwart

Videoverslag van de kranslegging

Activiteiten en nieuwsoverzicht