Bijeenkomst 22 juni 2023, 14.00 uur

“Kennis- en ervaringsuitwisseling Onderzoekrapport Arbeidsongevallen onder precair en kwetsbare werkenden”

Stichting Arbeidsongevallen organiseert op donderdag 22 juni 2023 een kennis- en ervarings- uitwisselingsbijeenkomst naar aanleiding van het door onderzoeker Stella Jonkhout uitgevoerde onderzoek naar ‘Arbeidsongevallen onder precair en kwetsbare werkenden’.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 juni 14.00 uur.

Locatie: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

Een van de conclusies in het onderzoek is dat precair en kwetsbare werkenden vaker werkzaam zijn in onveilige arbeidsomstandigheden en een verhoogd risico lopen op een arbeidsongeval. Tegelijkertijd is er weinig zicht op deze groep werkenden waardoor ook nog veel onbekend is. Bovendien blijkt dat goede nazorg in de nasleep van een arbeidsongeval minder vanzelfsprekend is voor precair en kwetsbare werkenden.

Stichting Arbeidsongevallen constateert dat er breed draagvlak is deze maatschappelijke misstand weg te doen nemen.

Doelen van de bijeenkomst zijn:

  • Resultaten van het onderzoek delen;
  • Ervaringen en kennis uit te wisselen over oorzaken, achterliggende structuren en belangen;
  • Ons samen te richten op een doelgerichte strategie deze maatschappelijke misstand uit te bannen.