Doneren

Stichting Arbeidsongevallen heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat wij erkend zijn als “Algemeen Nut Beogende Instelling / Sociaal belang behartigende instelling”. Donaties aan Stichting Arbeidsongevallen zijn daarmee aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
De stichting publiceert geen namen van donateurs.

Rekeningnummer:
NL82 SNSB 0926 9514 40
t.n.v. Stichting Arbeidsongevallen.

U wilt doneren?
Hartelijk dank!

De Stichting drijft volledig op vrijwilligers. Alle inkomsten – uw donatie bijvoorbeeld – gaan volledig naar de Stichting ter dekking van kosten voor bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten, het geven van voorlichting, het laten uitvoeren  van  wetenschappelijk onderzoek of communicatiemiddelen, zoals deze website.

Terug naar hoofdpagina