En dan gaat het mis. Wat nu?

De eerste tijd na het ongeval zult u vooral bezig zijn met uw herstel, dat is het belangrijkste en kost alle energie die u heeft. Dat geldt ook als u nabestaande bent bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop.

Pas daarna gaat u zich afvragen “Wat nu?”

Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk:

  1. Is het ongeval bij de Arbeidsinspectie gemeld?

Een ongeval moet door de werkgever of opdrachtgever worden gemeld als de werknemer, ZZP-er of uitzendkracht aan de gevolgen van het ongeval is overleden, blijvend lichamelijk letsel oploopt of na het ongeval in het ziekenhuis moet worden opgenomen.
Wanneer de slachtoffers slechts op de polikliniek in het ziekenhuis wordt geholpen en direct daarna weer naar huis mogen, hoeft het ongeval niet gemeld te worden.
Als na een poosje blijkt dat het slachtoffer alsnog in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan moet de werkgever of opdrachtgever het ongeval op dat moment alsnog melden bij de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie stelt een onderzoeksrapport op. Bij ongevallen met dodelijker afloop doet de Politie dat ook. U heeft er als slachtoffer en als nabestaande van het slachtoffer recht op deze rapporten te ontvangen.

  1. Heeft u de werkgever of de opdrachtgever aansprakelijk gesteld?

Aansprakelijk stellen van de werkgever/ opdrachtgever is belangrijk omdat u financiële schade ondervindt als u bij een ongeval betrokken bent. Eigen risico Zorgverzekering, inkomensderving, gemaakte extra kosten van uzelf (revalidatiekosten) maar ook van familie (ziekenhuisbezoek) enz enz. Bedrijven hebben daarvoor een WA-verzekering. Uw vakbond of een jurist kan u hierbij helpen.

  1. Leg voor uzelf een logboekje aan.

In dat logboekje schrijft u voor uzelf op waar u tegen aanloopt.
Puntsgewijs, kort, datum en eventuele betrokkenen.
Voorbeeld: 3 juni 2022, collega’s komen op bezoek. Leuk gesprek.
Maar ook: Toenemende hoofdpijn of spierpijn. Mogelijke oorzaak …

Stichting Arbeidsongevallen levert u gratis een Excel-logboek waarin u al uw documenten van artsen, verzekeringen, werkgevers en al uw afspraakdatum makkelijk kunt terugvinden. Mail ons daarvoor: info@stichtingarbeidsongevallen.nl

  1. Neem contact op met Stichting Arbeidsongevallen.

Met ons kunt u ervaringen uitwisselen en wij bieden u steun en klankbord bij vervolgstappen die gezet kunnen en moeten worden zodat u niet twee de dupe wordt van hetzelfde arbeidsongeval. info@stichtingarbeidsongevallen.nl

Belangrijke websites voor u als slachtoffer en nabestaande van een arbeidsongeval:

De vakbonden:

FNV: https://www.fnv.nl/diensten/advies-en-hulp/hulp-bij-letselschade
CNV: https://www.cnv.nl/diensten/rechtsbijstand/rechtshulp-bij-letselschade/
De Unie: https://www.unie.nl/juridische-hulp
VCP: https://www.vcp.nl/

De vereniging van letselschade advocaten en de vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade

De vereniging van letselschade advocaten LSA: https://www.lsa.nl/
en De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP): https://www.asp-advocaten.nl/asp-leden
Zie hun websites voor meer informatie en een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.
De bij de verenigingen aangesloten advocaten zullen u voor een eerste gratis intake-gesprek uitnodigen voordat zij vervolgstappen gaan ondernemen.

Terug naar hoofdpagina