Financieel overzicht 2020

Financiele overzichten

De Stichting drijft volledig op vrijwilligers. Alle inkomsten – uw donatie bijvoorbeeld – gaan volledig naar de Stichting ter dekking van kosten voor bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten, het geven van voorlichting of communicatiemiddelen, zoals deze website. 

Stichting Arbeidsongevallen heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat wij erkend zijn als “Algemeen Nut Beogende Instelling / Sociaal belang behartigende instelling”. Donaties aan Stichting Arbeidsongevallen zijn daarmee aftrekbaar van de inkomstenbelasting.













Previous
Next

Activiteiten en nieuwsoverzicht