Geslaagd eerste symposium

Rotterdam 26 april 2019 – Stichting Arbeidsongevallen kijkt terug op een geslaagd eerste symposium met de titel “Arbeidsongevallen: Tijd voor een aanvalsplan?” 
Sprekers op het symposium waren Kitty de Jong (Vicevoorzitter van werknemersorganisatie FNV) Mario van Mierlo (secretaris werkgeversorganisatie VNO-NCW) en Marc Kuijpers namens Inspectie SZW. Het symposium stond onder leiding van de dagvoorzitter Wendy Hoogendijk. 
In een zaal met slachtoffers van arbeidsongevallen, werknemers, werkgevers, leden van vakbonden, veiligheidskundigen en vrienden van Stichting Arbeidsongevallen werd volop gediscussieerd over het aanvalsplan dat Stichting Arbeidsongevallen die dag heeft gepubliceerd. 
Er werd gesproken veiligheidsverbeterplannen in plaats van (lagere) boetes, over de meldplicht van
zaal 26 april

arbeidsongevallen die aanzienlijk verbeterd kan worden met hulp van de verzekeraars, investeringsplicht voor bedrijven na ongevallen, eerdere erkenning van aansprakelijkheid door gebruik van checklist bij beoordeling van verzekeringsfeiten, over de de tekortkomingen in de privacy-wetgeving om meer en beter te kunnen controleren, over de lastige scheidslijn tussen verkeersongevallen en arbeidsongevallen, over de transitie in onze economie die nieuwe kennis vergt van werkprocessen etc. Kortom: Een breed scala aan voorstellen passeerde de revue en werd vanuit meerdere hoeken onder vuur genomen.

 
Bijzonder was de lancering van de Laura Brugmans Rede. Stichting Arbeidsongevallen zal elk jaar een persoon uitnodigen om zich op of rond 28 april, de jaarlijkse herdenkingsdag Workers Memorial Day,
IMG_2218
 een rede te houden over mensen en arbeidsongevallen. De overhandiging van een wisseloorkonde vormde de start van wat een jaarlijkse traditie moet gaan worden. De wisseloorkonde is een glazen sculptuur met daarin de paarse ribbon, het symbool van Workers Memorial Day.
De eerste keer is de wisseloorkonde door het bestuur van Stichting Arbeidsongevallen overhandigd aan bestuurslid en erelid Laura Brugmans, tevens founder van Stichting Arbeidsongevallen. Laura is nabestaande van een arbeidsongeval. Haar man Cees kwam om het leven bij een arbeidsongeval in de Rotterdamse haven. Zij schreef daarover het boek “En toen ging de bel”. In de vorm van een lied werd de eerste Laura Brugmans rede uitgesproken. Niet door Laura zelf, maar door Wendy Hoogendijk die special voor deze gelegenheid een indrukwekkend lied heeft geschreven geïnspireerd door Laura’s boek.

Aan Laura Brugmans nu de eer en opdracht om een spreker aan te wijzen die zich volgend jaar in de Laura Brugmans Rede gaat uitspreken over mensen en arbeidsongevallen. Een vormvrije rede die mensen laat denken en doen om het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen drastisch te verminderen.

panel 26 april

Tegelijk met de Laura Brugmans Rede wil Stichting Arbeidsongevallen elk jaar een aangepaste versie van haar aanvalsplan presenteren met hetzelfde doel: Minder slachtoffers van arbeidsongevallen.

Met een lunch uit het vuistje werd het gratis symposium van een halve dag afgesloten.
Hieronder  vindt u het  aanvalsplan