Hier kunt u het onderzoeksrapport “Slachtoffers van arbeidsongevallen in beeld” downloaden.

Het onderzoeksrapport ” Slachtoffers van arbeidsongevallen in beeld” is geschreven door Stella Jonkhout in opdracht van Stichting Arbeidsongevallen.

Download “Slachtoffers van arbeidsongevallen in beeld”

Overname van delen uit dit onderzoeksrapport voor publicatie is toegestaan mits bronvermelding met naam van opdrachtgever en onderzoekster.
Vragen over dit onderzoek kunt stellen via info@stichtingarbeidsongevallen.nl.