Persbericht

Actieplan nodig tegen arbeidsongevallen

De Stichting Arbeidsongevallen wil een actieplan tegen arbeidsongevallen. Er moeten snel minder arbeidsongevallen gebeuren en slachtoffers en nabestaanden moeten fatsoenlijk worden behandeld.

Die opvatting brengt de Stichting naar voren op drie bijeenkomsten ter gelegenheid van Workers’ memorial day, de dag waarop wereldwijd werkslachtoffers worden herdacht.

Gemiddeld komen jaarlijks 60 tot 80 mensen jaarlijks om op hun werk. Dagelijks lopen werknemers blijvend of tijdelijk letsel op. Volgens de meest recente cijfers (2015) liepen 211 duizend werknemers lichamelijk of geestelijk letsel op door een ongeval tijdens het werk.

Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren niet af. De aantrekkende economie zal naar verwachting eerder een toename dan een afname van arbeidsongevallen laten zien.

De Stichting Arbeidsongevallen is opgericht door slachtoffers, nabestaanden en sympathisanten. De Stichting helpt mensen die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval op weg naar de juiste instanties. Ook zet de Stichting zich in voor meer maatschappelijk en politiek begrip voor de situatie van slachtoffers en nabestaanden.

De Stichting Arbeidsongevallen hoort regelmatig schrijnende verhalen van slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen. Heel vaak gaat het om situaties waarin de werkgever ontkent dat het ongeval heeft plaatsgevonden of betwist dat het letsel is ontstaan door het ongeval. Ook zijn er veel schrijnende verhalen van werkenden die onfatsoenlijk behandeld worden door werkgevers en verzekeraars. En vaak worden slachtoffers en nabestaanden in het ongewisse gelaten over de toedracht van een arbeidsongeval.

De Stichting vindt dat werkgevers, overheid, vakbonden en verzekeraars een actieplan moeten maken dat ervoor zorgt dat het aantal arbeidsongevallen niet gaat stijgen maar gaat dalen en dat slachtoffers en nabestaanden beter worden bejegend..

Voor meer informatie:

Patrick van de Sande, woordvoerder
T: 06-55332691

E: Patrick@wijsdom.com

Herdenkingen in verband met Workers’ memorial day zijn op 28 april op de volgende drie plaatsen:

  • Utrecht, bij het FNV-hoofdkantoor (Centraal Vakbondshuis), voor de ingang bij de Granieten Werker. Adres: Hertogswetering 159. Aanvang: 12.00 uur.
  • Amsterdam, bij De Burcht. Adres: Henri Polaklaan 9. Aanvang: 12.00 uur
  • Rotterdam, bij het Edo Fimmenmonument. Adres: Buizenpark Katendrecht. Aanvang: 17.30 uur

Meer informatie over de stichting vindt u op www.stichtingarbeidsongevallen.nl.

De stichting kan u in contact brengen met slachtoffers van arbeidsongevallen, nabestaanden en met deskundigen.

Persbericht Actieplan arbeidsslachtoffers