In het kader  van de  verplichtingen voortkomend uit de  ANBI (algemeen nut beogende instelling) vindt u hieronder  het  financieel overzicht van Stichting Arbeidsongevallen over  het  boekjaar 2015-2016

Stichting Arbeidsongevallen balans 15 16