Over de stichting

Stichting Arbeidsongevallen is er voor u!

Wij verlenen landelijk hulp aan slachtoffers en nabestaanden van een arbeidsongeval.

Waarom is er een Stichting Arbeidsongevallen?

De Stichting Arbeidsongevallen is in 2015 samen met vrijwilligers, sympathisanten, kennisdragers, nabestaanden die hun partners verloren door een dodelijk bedrijfsongeval opgericht. Zij kwamen in een woud van regels en instanties terecht waarin zij vastliepen, waarin het vaak leek dat belangen van instanties belangrijker waren dan die van de slachtoffers.

Wat doet de Stichting?

  • Wij helpen slachtoffers en nabestaanden aan betrouwbare experts die geen belangenverstrengeling hebben met uw werkgever of de opdrachtgever.
  • Wij maken voor u gratis een lijst van tips en alle punten en zaken waar u als slachtoffer mee te maken krijgt, dit geënt op uw persoonlijke situatie.
  • Wij lichten Instanties voor over de situatie van slachtoffers van arbeidsongevallen.
  • Wij verzamelen belangrijke en objectieve informatie over arbeidsongevallen en arbeidsletsel.
  • Anno 2022 werken wij nauwer samen met vakbonden en andere overheidsinstanties zoals de Arbeidsinspectie om via veiligheidsverbeterplannen de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.
  • Wij willen een netwerk bouwen van contactpersonen met wie slachtoffers en/of nabestaanden contact kunnen opnemen.
  • Wij willen de politiek beïnvloeden om de situatie van slachtoffers te verbeteren.

Onze werkwijze

Wij horen uw verhaal aan en maken aan de hand daarvan een lijst van punten waar u tegen aan kan lopen en hoe u daarop het beste kunt reageren.
Helpen u indien gewenst richting een andere en betere advocaat gespecialiseerd in letselschade.
Wijzen u op bestaande wetgeving en proberen antwoord te geven op uw overige vragen.
Van alle tips die wij u bieden kunt u wel of geen gebruik van maken, alles is op basis van zelfredzaamheid.
Wij als Stichting zijn een vrijwilligersinitiatief en hebben geen enkel commercieel belang!

Wij zijn bereikbaar via het mailadres info@stichtingarbeidsongevallen.nl vanwaar wij u na een korte intake koppelen aan een van onze leden voor verdere hulp.

Wat doet de Stichting nog meer?

Naast onze hoofdtaak, het helpen van slachtoffers en nabestaanden is de stichting ook zijdelings betrokken bij diverse pilotprojecten van overheidsinstanties en zijn er contacten met Slachtofferhulp Nederland.

Bestuur

Per begin mei 2022 is een nieuw bestuur van Stichting Arbeidsongevallen na de periodes van lockdown als gevolg van Corona met vernieuwd elan van start gegaan.
Patrick van de Sande, voorzitter; afgetreden op 23 oktober 2022;
Stef Lippes, secretaris;
Klaas Zwart, penningmeester; waarnemend voorzitter per 25 oktober 2022
Karien van der Loo, algemeen bestuurslid; afgetreden 1 november 2022.

Het eerste bestuur van de Stichting bestond uit zes personen: Gerard Schenk, (voorzitter), Els Viets (secretaris),
Klaas Zwart (penningmeester),
Laura Brugmans, Joost van der Lecq en Reinout Licht.

Op de foto vlnr: Gerard Schenk, Reinout Licht, Klaas Zwart,
Laura Brugmans, Joost van de Lecq en Els Viets

Daarnaast steunt de Stichting op een groep vrijwilligers. Wilt u bijdragen aan de Stichting en daarmee samen met ons het aantal bedrijfsongevallen terugbrengen? Hulp in de vorm van een donatie of vrijwilligersactiviteiten is altijd welkom! Ook voor vragen of advies kunt u het onderstaande contactformulier invullen en versturen.