Privacybeleid

Stichting Arbeidsongevallen

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Arbeidsongevallen

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@stichtingarbeidsongevallen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam

  • Adres, postcode, woonplaats

  • Emailadres

  • Telefoonnummer

De grondslag voor deze gegevens is uw bezoek aan de website van de stichting www.stichtingarbeidsongevallen.nl waarbij deze gegevens ingevuld zijn op het daarvoor bestemde formulier.

De persoonsgegevens worden door Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Beantwoording van de aan ons gestelde vra(a)g(en) door één van de bij de stichting betrokken vrijwilligers.
Verzending van eventueel uit te geven nieuwsbrieven en vragenlijsten.

De persoonsgegevens worden door Stichting Arbeidsongevallen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van maximaal 25 jaar:

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Stichting Arbeidsongevallen geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkers-overeenkomst is afgesloten.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Stichting Arbeidsongevallen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Stichting Arbeidsongevallen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

U kunt daartoe een verzoek indienen via het email adres: info@stichtingarbeidsongevallen.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Arbeidsongevallen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt er voor gezorgd, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Stichting Arbeidsongevallen.

Wijziging van het privacy beleid

Stichting Arbeidsongevallen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.