Waar staan we voor?

Slachtoffers van een arbeidsongeval hebben een dubbele lijdensweg: ze hebben niet alleen nadelige lichamelijke en psychische gevolgen van het arbeidsongeval, maar ze krijgen ook te maken met andere nadelen van het arbeidsongeval.
Denk aan problemen met bedrijfsartsen, medisch specialisten, UWV, arbeidsinspectie, verzekeraars, collega’s of bedrijfsleiding. Slachtoffers weten vaak niet tot wie ze zich moeten richten om de letselschade verhaald te krijgen. De Stichting Arbeidsongevallen is opgericht op initiatief van mensen die een arbeidsongeval hebben opgelopen, door nabestaanden en door sympathisanten. We zijn door schade en schande wijs geworden en willen onze kennis inzetten voor nieuwe slachtoffers.

De Stichting heeft een handboek opgesteld om slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen behulpzaam te zijn om de juiste stappen te nemen en een weg te blijven vinden in het oerwoud van regels waar je tegen aan loopt.

Neem voor een gesprek met een van onze vrijwilligers contact met ons op via het contactformulier.

Terug naar hoofdpagina