Workers Memorial Day 2022

VEILIG EN GEZOND WERKEN IS EEN GRONDRECHT,OOK IN NEDERLAND

Donderdag 28 april 2022 International Workers’ Memorial Day
“Gedenk de doden, vecht voor de levenden”


Op donderdag 28 april organiseert Stichting Arbeidsongevallen samen met de FNV een symposium in het kader van
Workers’ Memorial Day: Veilig en gezond werken is een grondrecht, ook in Nederland.

Wanneer: 28 april 2022, inloop vanaf 14:30 uur
Locatie: De Remise, 2525XG Ter Borchstraat 7 in Den Haag.
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.

Aanmelden: info@stichtingarbeidsongevallen.nl o.v.v. Naam, emailadres en eventueel organisatie.

Programma

15:00 Opening door dagvoorzitter Cor den Dekker (voorzitter Ledenparlementscommissie Veilig & Gezond Werken van de FNV)

15:05 Film kranslegging bij hoofdkantoor FNV

15:10 Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
De minister praat ons bij over de stand van zaken rondom de tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten en de oprichting van het expertisecentrum Landelijk EXpertiseCEntrum Stoffengerelateerde beroepsziekten (LEXCES)

15:30 Stella Jonkhout (onderzoeker)
Presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Slachtoffers van ongevallen in beeld’

15:55 Uitreiking Laura Brugmans trofee door Stichting Arbeidsongevallen

16:05 PAUZE

16:25 Film Arbeidsongevallen in de Bouw

16:30 Simon van der Stoel (beleidsadviseur Veilig & Gezond werken bij de FNV)
Presentatie van een onderzoek naar arbeidsongevallen bij jongeren

16:55 Interview met een slachtoffer van een arbeidsongeval

17:10 Kitty Jong (vicevoorzitter FNV)
Oproep met plannen om het aantal ongevallen en beroepsziekten te verminderen

17:25 Afsluiting door dagvoorzitter met aansluitend een borrel.

Donderdag 28 april 2022 International Workers’ Memorial Day
“Gedenk de doden, vecht voor de levenden”